stadens bud

För att få använda ”Bra Miljövalsmärkningen” använder Stadens Bud endast biogasdrivna transportbilar. Till fordonsparken hör också eldrivna transportbilar och Sveriges enda biogasdrivna bärgningsbil.

Vi på Stadens Bud kör till 1 400 adresser varje dag och grunden för vår verksamhet är att den är så miljöanpassad och effektiv som möjligt. Hela vår verksamhet är certifierad i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra tider

Mellan klockan 06.00 och 18.00 rullar våra bilar i hela regionen.

Kontakt

Ring vår kundtjänst Telefon 031-368 49 30 eller via E-post: stadensbud@gatubolaget.goteborg.se

Beställ transport här >>

Grön gas

Stadens Bud kör på grön gas. Genom vårt ”gröna gasavtal” med FordonsGas Sverige AB bidrar vi till att bekosta biogasutvecklingen. Göteborgs stad är självförsörjande på biogas som utvinns ur organiskt avfall och växtmaterial. Samtliga fordon är klassade av Naturskyddsföreningen som "Bra Miljöval" vilket är den hårdaste miljömärkningen för fordon idag.

Läs mer >>

ISA

Från hösten 2005 är alla våra bilar utrustade med ISA-enheter. ISA står för ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet”. ISA-enheten bevakar kontinuerligt hastigheten och larmar föraren om det går för fort. Vi väntar just nu på en ny version av ISA som dessutom ger oss stöd för att köra mer ekonomiskt och miljövänligt (EcoDriving).

Läs mer >>

Alkolås och backkamera

Från hösten 2005 har samtliga våra fordon också alkolås. Med alkolås i bilen kan den inte startas om det finns alkohol i förarens utandningsluft.
Ytterligare en säkerhetsdetalj - våra bilar har backkamera. Vi transporterar varor till skolor och förskolor och måste då kunna ha fullständig uppsikt över barn som vistas kring bilen.

Läs mer >>

Sparsamt körsätt

Samtliga våra medarbetare har utbildats i Sparsamt körsätt. Det är ett sätt att köra mer bränsleekonomiskt. Utbildningen sker fortlöpande vid varje nyanställning. Sparsamt körsätt är att köra sparsamt och ekonomiskt och samtidigt värna om miljön. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund är besparingen ca 13 % jämfört med normal körning.
Samtliga Stadens Buds bilar går på gas och klassas därmed som miljöfordon.

Säkra cykeltransporter

Vår grundfilosofi är att när ni köper en tjänst av oss skall vi stå för hela kringservicen. När ni t ex använder cyklar i tjänsten skall ni inte behöva fundera på att behöva laga och serva dem. Kontakta oss, så hämtar vi, kör till cykelverkstaden och levererar en hel och fungerande cykel några dagar senare.

Kundreferenser - Stadens Bud:

Marie Knutsson, SDF Västra Göteborg, tel 031-366 10 27
Ewa Kennheden, Social Resursförvaltning, tel 031-367 90 02
Johann Kjellberg, SDF Örgryte-Härlanda, tel 031-365 66 43 

 Bud 

 

 Kicki

 

Daniel

Anna200

 

Christian