stadens bud

För att få använda ”Bra Miljövalsmärkningen” använder Stadens Bud endast biogasdrivna transportbilar. Till fordonsparken hör Sveriges enda biogasdrivna bärgningsbil.

Vi på Stadens Bud kör till 1 400 adresser varje dag och grunden för vår verksamhet är att den är så miljöanpassad och effektiv som möjligt. Hela vår verksamhet är certifierad i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra tider

Mellan klockan 06.00 och 18.00 rullar våra bilar i hela staden.

Kontakt

Kontakta vår kundtjänst på telefon 031-368 49 30 eller via e-post: stadensbud@gatubolaget.goteborg.se

Beställ transport här >>

Cykelbud i innerstan

 I syfte att driva på utvecklingen mot ett mer miljövänligt och grönare Göteborg erbjuder möjlighet att beställa bud med cykel i Göteborgs innerstad. Stadens gator anpassas allt mer för cykel och vi ser en möjlighet att bli både effektivare och klimatsmartare genom att erbjuda denna tjänst! Kontakta oss för att boka ett enstaka bud eller för att teckna avtal.

Tänk på att notera i fältet "övrig info" att du vill ha cykelbud.

Beställ transport här >>
 

Intelligent brevlåda

Kan en brevlåda vara intelligent? Ja, vi har varit med att utveckla en brevlåda som "känner av" när den får ett innehåll.  Brevlådan sänder information via internet och våra chaufförer kan avläsa i bilen om det finns något att hämta. Lyser en brevlåda "tom" behöver vi inte slösa gas och släppa ut föroreningar utan kan hoppa över detta stopp. Projektet med intelligent brevlåda är nu i en testfas.

Läs mer om intelligenta transporter >>  

Grön gas

Stadens Bud kör på grön gas. Genom vårt ”gröna gasavtal” med FordonsGas Sverige AB bidrar vi till att bekosta biogasutvecklingen. Göteborgs stad är självförsörjande på biogas som utvinns ur organiskt avfall och växtmaterial. Samtliga fordon är klassade av Naturskyddsföreningen som "Bra Miljöval" vilket är den hårdaste miljömärkningen för fordon idag.

Läs mer >>

ISA

Från hösten 2005 är alla våra bilar utrustade med ISA-enheter. ISA står för ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet”. ISA-enheten bevakar kontinuerligt hastigheten och larmar föraren om det går för fort. Vi väntar just nu på en ny version av ISA som dessutom ger oss stöd för att köra mer ekonomiskt och miljövänligt (EcoDriving).

Läs mer >>

Alkolås och backkamera

Från hösten 2005 har samtliga våra fordon alkolås. Med alkolås installerat i bilen kan den inte startas om det finns alkohol i förarens utandningsluft.
Ytterligare en säkerhetsdetalj - våra bilar har backkamera. Vi transporterar varor till skolor och förskolor och måste då kunna ha fullständig uppsikt över barn som vistas kring bilen.

Sparsamt körsätt

Samtliga medarbetare på Stadens Bud har utbildats i Sparsamt körsätt.  Utbildningen sker fortlöpande vid varje nyanställning. Sparsamt körsätt innebär att köra sparsamt och ekonomiskt och samtidigt värna om miljön. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund är besparingen cirka 13 % jämfört med normal körning.

Säkra cykeltransporter

Vår grundfilosofi är att när ni köper en tjänst av oss ska vi stå för hela kringservicen. När ni till exempel använder cyklar i tjänsten ska ni inte behöva fundera på att laga och serva dem. Kontakta oss så hämtar vi och kör till cykelverkstaden samt levererar en hel och fungerande cykel några dagar senare.

Integrationsarbetsplats

Stadens Bud är utsedd vara en så kallad integrationsarbetsplats. Det innebär att vi erbjuder personer arbete för att underlätta för dem att komma in i vårt samhälle. Det kan gälla dig som är ny i Sverige eller dig som är på väg tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.

Läs mer >>
 

Kundreferenser - Stadens Bud:

Marie Knutsson, SDF Västra Göteborg, tel 031-366 10 27
Ewa Kennheden, Social Resursförvaltning, tel 031-367 90 02
Johann Kjellberg, SDF Örgryte-Härlanda, tel 031-365 66 43 

 Bud 

 

 Kicki

 

Daniel

Anna200

 

Christian